۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

انقلاب برهنه ادامه دارد، نفر بعدی کیست؟


بسیار گفتند و گفتیم که سال 2012 سالی شگفت انگیز و پر از تحولات و شگفتی ها ست. سال 2012 را برای زنان سال بیداری نامیدیم و گلشیفته فراهانی بهار آنرا رقم زد و بزودی شکوفایی آنرا شاهد خواهیم بود.
علیا ماجده المهدی، زن جوان مصری آغازگر (انقلاب برهنه) در مصر شد و با انتشار تصاویر برهنه خود، پیام آزادی انسان ها و مالیت بر جسم را به تمامی جهان رساند. در حمایت از علیا ماجده دیگر زنان و مردان هم عریان شدند و فریاد آزادی سر دادند.
فیروزه بذرافکن، زیبا ناوک، آرش دکلان، رضا شادپی از جمله ایرانیانی بودند که اقدام به حمایت کردند و سرانجام هنرمند محبوب و برجسته (گلشیفته فراهانی) هم به انقلاب برهنه پیوست و تابو ها شکسته شد.
این (انقلاب برهنه) ادامه دارد و حال باید پرسید نفرات بعدی چه کسانی هستند؟
از هنرمندان و همچنین افراد عادی، چه کسانی این حرکت بزرگ را ادامه خواهند داد؟
ما منتظریم و باور داریم که این حرکت، بارها ادامه خواهد یافت.

برهنگی فلسفه بزرگیست
واژه جنبش از (جنبیدن) یا حرکت های سریع نشات می گیرد، که معادل آن همان (نهضت) است به معنای یک حرکت سریع و جدی است، انقلاب های امروزه بیشتر جنبش هستند. انقلاب به معنای دگرگونی عمقی و پایه ای است. انقلاب یعنی آنچیزی شود که اکنون نیست. انقلاب یعنی تحول، دگرگونی، اگر سالها بنشینیم و بی تفاوت باشیم، هیچگاه به ازادی نخواهیم رسید.
می خواهیم ببینیم که آیا این حرکت او آیا درست است و یا نادرست؟
انسان موجودی است که عمده ترین و پایه ای ترین نیازها از جسم وتن او آغاز می شود. مغزی که ما با آن می اندیشیم هم جزیی از تن ماست، قلب ما هم جزیی از تن ماست. حافظه ما هم در مغز و تن ماست. همه چیز ما در تن ماست.
این تن حقوق و نیازهایی دارد که باید برآورده شوند.
این تن انسان نیاز به غذا دارد.
این تن انسان نیاز به نظافت دارد.
این تن انسان نیاز به هواخوری دارد.
این تن انسان نیاز به شنا دارد.
این تن انسان نیاز به س ک س دارد.
این تن انسان نیاز به درمان دارد.
این تن انسان نیاز به عریانی دارد.
این تن انسان نیاز به خودنمایی دارد ، نیاز به ورزش دارد و ...
در یونان قدیم، پیروان (اومانیسم) همیشه انسان را در برابر خدایان خیالی قرار می دادند و توجه ویژه به انسان و تن انسان داشتند. همواره در آثار مجسمه سازی و نقاشی و هنر ها، این تن انسان بود که خودنمایی می کرد، با هارمونی و فیگوری که توجه همگان را به خود جلب میکند.
آیا یک انسان بدون تن را می توانید تصور کنید؟ پاسخ : خیر است.
در اولین برخود با هر انسان، نخستین چیزی که به آن توجه می کنید، چیست؟ پاسخ: تن است.
اینکه در ادیان و کشورهای محدود، برای زنان و حتی مردان، حجاب و محدویت هایی برای نمایاندن تن آنها، وجود دارد، دقیقا یک بیماری ذهنی و دشمنی آشکار با انسان است.
چگونه می توان تصور کرد که یک انسان، این دانا، این برتر..... این حق را نداشته باشد که تن و اعضا خود را عریان کند؟
چگونه می توان انسانی را آزاد دانست بدون اینکه حقوق تن او نادیده گرفته شود؟
این اجبار پوشیدگی که ادیان و اسلام گرایان، ایجاد کرده اند هدفش چیزی جز دیکتاتوری دینی و بردگی نیست. در ایران خودمان ببینید که چه مقدار سرکوب های جنسی بالاست و افراد مجبور می شوند که بصورت پنهانی نیازهای جسمی خود را به بدترین شکل، برآورده کنند.
انسان یک موجود بسته بندی شده نیست، انسان انسان است و آزاد، انسان از لحظه تولد عریان زاده می شود و هنگام مرگ هم عریان می میرد. عریانی نمادی از راستی است، نمادی از صاف بودن، نمادی از بی شیله پیله بودن. می گویند حقیقت هم عریان و برهنه است و ما هنگامی که می خواهیم چیزی را واشکافی کنیم، آن چیز را برهنه می کنیم. هنگامی که کف دست خود را به نشانه راستی و صداقت به کسی نشان می دهیم، بازهم برهنگی خود را نمایان می کنیم. برهنگی فلسفه بزرگیست که نشان از سادگی و راستی است
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر