۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

عقده های جنسی و نگاه به زنان


در یک جامعه که آزادی جنسی نباشد، زنان اینگونه دیده می شوند. جامعه ای بیمار که نیازهای طبیعیشان سرکوب شده است و عقده های جنسیشان دمی فرو نمی نشیند. کشورهای اسلامی مانند ایران با ایجاد خفقان و محدودیت های جنسی، زن و مرد را به دو موجود بیگانه تبدیل می کنند و خشونت و توهین و تجاوز گسترده می شود. اما باید بدانند که در نبرد بین آزادی و دین، این آزادی است که پیروز می شود و تابو ها سرنگون خواهند شد.

(باکرگی ممنوع)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر