۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

اگر دیدی زن و مردی ...

اگر دیدی زن و مردی همدیگر رو می بوسند و بدت آمد، بدان بیمار هستی!
اگر دیدی زن و مردی همدیگر رو در آغوش گرفتند و احساس بدی نسبت به اون داشتی، بدان که خودآزار و ضد بشر هستی!
اگر دیدی که زن و مردی با رضایت همدیگر در حال سکس هستند و حالت خشونت و گزارشگری پیدا کردی، بدان که باز هم بیمار روانی هستی و باید بستری و درمان بشی!
اگر دیدی از رقص و شادی و بروز دادن احساسات تنفر داری، بدان که افسرده و نابودگر زندگی هستی!
اگر دیدی ....

(باکرگی ممنوع)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر