۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

من باکره نیستم

من باکره نیستم
تن من مال من است
قلب من، سینه من، واژن من
مال من است
آسمان، عشق، زمین مال من است
دردهایش، زخم هایش مال من است
تن من ملک من است، هستی من

من زنم، آزادم
من باکره نیستم
آنکه می پرورد این تن، آن منم
غم و شادی تنم مال من است
تن تو مال تو است، تن من مال من است
لذت شادی من مال من است
لذت و شادی تو مال تو است

من زنم، زندگی ام
تن من، واژن من
ساغر زندگی است
من باکره نیستم
بی کرانه ام

(باکرگی ممنوع)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر