۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

اگر حجاب عفاف است چرا برای مردان نباشد؟


اگر حجاب عفاف است چرا برای مردان نباشد؟
اگرنمایاندن بدن شرم است چرا برای مردان نباشد؟
اگر باکرگی خوب است چرا برای مردان نباشد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر