۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

انسان یکبار بدنیا می آید و یکبار می میرد


انسان یکبار بدنیا می آید و یکبار می میرد

ما فقط یکبار زنده ایم
واقعن خنده دار و مزخرف است که ما در این زندگی از ابتدایی ترین حقوق خود مانند سکس، خود را محروم کنیم و یا دیگران را در محدودیت قرار دهیم.
معلوم نیست پایمان در چاله ای بلغزد و سر

نگون شویم!
معلوم نیست هنگامی که در خواب هستیم، یکدفعه سقف خانه بر سرمان خراب شود!
معلوم نیست یک غذایی بخوریم و مسموم شویم و تمام!
معلوم نیست یکباره سکته کنیم و خلاص!
معلوم نیست....
معلوم نیست یک ماشین بیاید و صاف صاف ما را نقش زمین کند!
معلوم نیست یک بمبی بترکد و ما را صد تیکه کند!
به گفته خیام: باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی
این تن ما باید همه جور بیماری و درد و کمبود را تحمل کند ولی این حق را نداشته باشد که برای خود تصمیم بگیرد و از لذت ها استفاده کند؟
حالا شما ببینید که این زندگی که همه چیز ماست را با چه خرافاتی می خواهیم سر کنیم:
قبل از ازدواج سکس نکن! احساسات خود را نشان نده! رقص و بدن نمایی پیش دیگران جلف است! حجاب ! عزاداری دینی! روزه! نماز! باکرگی و هزار کوفت و زهرمار دیگر.....
براستی که این زندگی چیزی جز جهنم نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر