۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

آی مردم دنیا - زلزله آذربایجان و بی توجهی مسیولین و رسانه ها


زلزله آذربایجان

و بی توجهی مسیولین و رسانه ها

Earthquake in Iran
and No Help from government

آهای مردم دنیا بدانید اینجا زلزله شده است
های مردم دنیا بدانید، رییس جمهور ما بی توجه به این فاجعه به حج رفته است تا ثواب ببرد.
آی مردم دنیا اینجا چند هزار نفر کشته و مجروح شده اند، در تلویزیون ایران خبری نیست.
آی مردم دنیا، اینجا مردم زیر آوار مانده اند، روزنامه ها چیزی نمی نویسند.
آی مردم دنیا، چند روز دیگر قرار است ایران را کشوری پیشرفته معرفی کنند.
آی مردم دنیا اینجا جنایت رخ داده است و مسلمانان هنوز برای 1400 سال پیش عزاداری می کنند.
آی مردم دنیا بدانید، جمعه آینده روز قدس است.
آی مردم دنیا، اینجا روستا ها گورهای دسته جمعی اند که به تکانی بندند.
آی مردم دنیا بشنوید، ببینید، اینجا ایران است، اینجا آذربایجان است.
خدا مرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر